CultuurStek

CultuurStek Den Hoorn is in 2012 opgericht.
CultuurStek organiseert, stimuleert en helpt bij het organiseren van culturele activiteiten in Den Hoorn. CultuurStek staat voor verbinding.
In Den Hoorn sta je voor elkaar klaar, ga je met je nieuwe buurvrouw, die nog niet veel mensen kent naar een evenement van CultuurStek of help je mee. Zo zorgen we samen voor een vitaal en warm dorp. Samen met jou kan Den Hoorn net nog een beetje specialer worden.

CultuurStek wil:

  • alle dorpsbewoners een kans bieden hun culturele interesses- en talenten
  • te ontdekken en eventueel verder te ontwikkelen;
  • de identiteit van Den Hoorn versterken;
  • de sociale samenhang tussen oude en nieuwe inwoners versterken;
  • inwoners van verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in contact brengen;
  • inwoners en bezoekers kennis laten maken met de geschiedenis en bijzondere locaties van Den Hoorn.

CultuurStek heeft inmiddels veel activiteiten georganiseerd, waarvan verschillende een jaarlijks karakter hebben gekregen; en er staat ook nog veel op stapel.
CultuurStek werkt met een coördinator, een kerngroep, een PR groepje en diverse werkgroepen, die zich richten op het organiseren van de activiteiten.
Er is samenwerking met o.a. de basisscholen, de dorpskamer voor ouderen, de winkeliers, de  Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn en diverse lokale- en regionale amateurkunstclubjes- of individuen.
CultuurStek is geen zelfstandige stichting of vereniging maar heeft onderdak gevonden bij Stichting Evenementen Midden-Delfland.