CultuurStek

CultuurStek Den Hoorn initieert, organiseert en faciliteert uiteenlopende culturele activiteiten voor alle inwoners van Den Hoorn en directe omgeving. Onze activiteiten nodigen uit tot verwondering, spreken de verbeeldingskracht aan en leveren altijd stof tot nadenken en een goed gesprek. Zo ontstaat er levendigheid, onderlinge betrokkenheid en een groeiend besef van identiteit in het dorp.

Wij zijn een actieve organisatie met een klein vast kernteam van bevlogen (onbezoldigde) mensen en een indrukwekkend netwerk van vrijwilligers. Zij zijn de motor achter onze activiteiten en het handelsmerk van onze werkwijze. Want alle inwoners met een goed idee voor een activiteit die bij onze kernwaarden en doelstellingen past, faciliteren wij bij de realisatie.

CultuurStek wil:

  • alle dorpsbewoners een kans bieden hun culturele interesses- en talenten te ontdekken en eventueel verder te ontwikkelen;
  • de identiteit van Den Hoorn versterken;
  • de sociale samenhang tussen oude en nieuwe inwoners versterken;
  • inwoners van verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in contact brengen;
  • inwoners en bezoekers kennis laten maken met de geschiedenis en bijzondere locaties van Den Hoorn.

CultuurStek heeft inmiddels veel activiteiten georganiseerd, waarvan verschillende een jaarlijks karakter hebben gekregen; en er staat ook nog veel op stapel.
CultuurStek werkt met een coördinator, een kerngroep, een PR groepje en diverse werkgroepen, die zich richten op het organiseren van de activiteiten.
Er is samenwerking met o.a. de basisscholen, de dorpskamer, de winkeliers, de  Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn en diverse lokale- en regionale amateurkunstclubjes- of individuen.
CultuurStek is vanaf 27 maart 2020 een zelfstandige stichting. Ondanks de Coronacrisis gaat het werk van de notaris gewoon door. Zo verschenen Hans Vlaanderen, Nico Olsthoorn en Thea Arkesteijn op Notariskantoor  Goverts en Spil in Rotterdam als voorzitter, penningmeester en secretaris en tekenden zij de akte waarmee CultuurStek Den Hoorn een Stichting is geworden. Op de foto’s is te zien dat alle overheidsmaatregelen ter voorkoming van besmetting in acht zijn genomen.