Cultuurstek?

Cultuurstek Den Hoorn is in 2012 opgericht.
Cultuurstek organiseert, stimuleert en helpt bij het organiseren van culturele activiteiten in Den Hoorn. Cultuurstek staat voor verbinding. Cultuurstek wil dit jaar nog meer vrienden maken.
Daarom starten we de vriendencampagne
Cultuurstek ♡ Den Hoorn.
In Den Hoorn sta je voor elkaar klaar, ga je met je nieuwe buurvrouw, die nog niet veel mensen kent naar een evenement van Cultuurstek of help je mee. Zo zorgen we samen voor een vitaal en warm dorp. Samen met jou wordt 2018 net nog een beetje specialer. Cultuurstek ♡ Den Hoorn.

  •  alle dorpsbewoners een kans bieden hun culturele interesses- en talenten
    te ontdekken en eventueel verder te ontwikkelen;
  • de identiteit van Den Hoorn versterken;
  • de sociale samenhang tussen oude en nieuwe inwoners versterken;
  • inwoners van verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in contact brengen;
  • inwoners en bezoekers kennis laten maken met de geschiedenis en bijzondere locaties van Den Hoorn.

Cultuurstek heeft inmiddels veel activiteiten georganiseerd, waarvan verschillende een jaarlijks karakter hebben gekregen; en er staat ook nog veel op stapel.
Cultuurstek werkt met een coördinator, een kerngroep, een PR groepje en diverse werkgroepen, die zich richten op het organiseren van de activiteiten.
Er is samenwerking met o.a. de basisscholen, de dorpskamer voor ouderen, de winkeliers, de nieuwe Stichting Kunst en Cultuur Den Hoorn en diverse lokale- en regionale amateurkunstclubjes- of individuen.
Cultuurstek is geen zelfstandige stichting of vereniging maar heeft onderdak gevonden bij Stichting Evenementen Midden-Delfland.

Contactpersoon:
Hans Vlaanderenfoto hans
De Look 8
Den Hoorn
015 2613244
gravla47@caiway.nl
Voor vragen of ideeën mail je naar: info@cultuurstek.nl
Voor al het overige: communicatie@cultuurstek.nl