Vriend van Cultuurstek?

Wil je ook graag vriend van Cultuurstek worden?
Kopieer dan onderstaande gegevens in een mail en vul alle gevraagde gegevens in.

———————————————————————————————————
  Volmacht         
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging volmacht aan Stichting Evenementen Midden-Delfland, Cultuurstek om per jaar wegens “vriend van Cultuurstek” het bedrag van €……       (minimaal € 10,-, maximaal € 20,-) af te schrijven van
IBAN nummer…………………………………………………………
Naam………………………………………
Adres……………………………………    
Postcode en woonplaats………………………………..
Email………………………………………
Vriendnr. (in te vullen door Cultuurstek)…………                                     Datum………………………   

De mail kun je dan sturen naar: penningmeester@cultuurstek.nl
———————————————————————————————————

Een andere mogelijkheid is om onderstaande link te gebruiken en de brief van de link uit te printen, in te vullen en op te sturen.
volmacht vriend van Cultuurstek