Oproep aan muzikanten ( blazers )

OK de aankondiging is wat vroeg: Op 14 december is er weer een Kerstmarkt in Den Hoorn, maar, aansluitend op de Kerstmarkt organiseert St.Caecilia samen met Cultuurstek een meezing-kerstconcert in Den Hoorn. Speciaal hiervoor wordt een harmonie samengesteld bestaande uit leden van St. Caecilia  en andere geïnteresseerde muzikanten (blazers).

Daarom nu een oproep aan muzikanten die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze gelegenheidsharmonie. Vooraf wordt het 2 avonden oefenen en daarna spelen op de Kerstmarkt.
Meld je aan bij Hans  van der Houven van st. Caecilia:  hans@cinero.nl

Verder hopen we natuurlijk op veel publiek om mee te komen zingen!!!