Vriend van Cultuurstek worden

Wij zijn erg blij met uw financiële bijdrage aan ons initiatief. Uw “Pokon” zorgt ervoor dat er nog meer cultuur- en kunstactiviteiten kunnen worden georganiseerd in Den Hoorn. Zoals beloofd zullen we u op de hoogte houden van alle activiteiten en wordt u als “vriend” vermeld op onze website. Een actieve bijdrage leveren aan de activiteiten is natuurlijk ook mogelijk. Alle hulp en ideeën zijn van harte welkom.

Wil je ook graag vriend van Cultuurstek worden?
Kopieer dan onderstaande gegevens in een mail en vul alle gevraagde gegevens in.

———————————————————————————————————
  Volmacht         
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging volmacht aan Stichting Evenementen Midden-Delfland, Cultuurstek om per jaar wegens “vriend van Cultuurstek” het bedrag van €……       (minimaal € 10,-, maximaal € 20,-) af te schrijven van
IBAN nummer…………………………………………………………
Naam………………………………………
Adres……………………………………    
Postcode en woonplaats………………………………..
Email………………………………………
Vriendnr. (in te vullen door Cultuurstek)…………                                     Datum………………………   

De mail kun je dan sturen naar: penningmeester@cultuurstek.nl
———————————————————————————————————

Een andere mogelijkheid is om onderstaande link te gebruiken en de brief van de link uit te printen, in te vullen en op te sturen.
volmacht vriend van Cultuurstek

 Vrienden van Cultuurstek

cropped-image001.png

Gemma van Winden
GJM Vermeulen

Thea van Werkhoven
Corine van Zanten
K. Hulisz
M. Zuiderwijk-Meijburg
André en Ineke van Paasen
Abke Geels
M. Geense
Mineke Schenkeveld
H. Gerritse
M.J. Tetteroo

Astrid Helleman  –  José Koster  –  W. Nienaber  –  Marianne Dunnebacke
Karen Koop  –  MAM Vermeulen  –  Mariette Koop  –  Pim de Koster
Jan en Trudie Cornelissen  –  Marjan van Velzen – Robert en Vroni Lander
Ellen van Oosterum-Vermeer – Dita Heikens – Paul Witte – Pia van Oord –
Joop Arkesteijn – Wendy Arkesteijn – Tonnie Kuipers – Leen Arkesteijn – Chris Koppert  Annemiek van Adrichem – Gert en Leny Harteveld – Piet Cloosterman – Ap en Coby Poot – Nicoline Kooijman