Sfeertekeningen uit mijn jeugd

Fried Koop sr. is de zoon van Gerard Koop en Truus Keijzer.
Geboren in 1924 en getrouwd met Bep Koop-Bentvelzen. Samen hebben zij 6 kinderen, een mooie schare kleinkinderen en een achterkleinkind. Fried is oprichter van de firma Benfried, tuinbouwtoeleverancier. Naast zijn ondernemerschap heeft hij verschillende maatschappelijke bestuursfuncties bekleed.

Woord vooraf
Fried heeft zijn levensverhaal opgeschreven. Dat heeft geresulteerd in een boek van ruim 80 bladzijden. Het boek is verdeeld over drie overzichtelijke hoofdstukken met voor zich, sprekende titels.  Sfeertekeningen uit mijn jeugd.
Toen kwam de oorlog. Na de Oorlog, de oprichting van Benfried
Het is bijzonder als iemand zo maar zijn levensverhaal aan je toevertrouwd met de opdracht zelf maar een verhaal te kiezen. Een pittig dilemma; Het zijn alle drie boeiende verhalen gelardeerd met prachtige sfeerbeelden van Den Hoorn uit vervlogen tijden. Zonder de inhoud van de andere verhalen onrecht aan te doen, is gekozen voor een samenvatting van het eerste hoofdstuk. In de eerste plaats omdat de periode waarin het verhaal zich afspeelt het verst van ons vandaan ligt en daarom wellicht het meest onbekend is. Ten tweede omdat het een prachtig tijdsbeeld van Den Hoorn schetst. Dat neemt niet weg dat wij hopen dat de andere verhalen ook ooit worden doorgegeven aan de inwoners van Den Hoorn.

Sfeertekeningen uit mijn jeugd