Oproep aan muzikanten ( blazers )

OK de aankondiging is wat vroeg: Op 14 december is er weer een Kerstmarkt in Den Hoorn, maar, aansluitend op de Kerstmarkt organiseert St.Caecilia samen met Cultuurstek een meezing-kerstconcert in Den Hoorn. Speciaal hiervoor wordt een harmonie samengesteld bestaande uit leden van St. Caecilia  en andere geïnteresseerde muzikanten (blazers).

Daarom nu een oproep aan muzikanten die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze gelegenheidsharmonie. Vooraf wordt het 2 avonden oefenen en daarna spelen op de Kerstmarkt.
Meld je aan bij Hans  van der Houven van st. Caecilia:  hans@cinero.nl

Verder hopen we natuurlijk op veel publiek om mee te komen zingen!!!

Openingsavond 2018

Op vrijdagavond werd de openingsavond van Cultuurstek gehouden bij Kleijweg Hoveniers.

Meer dan 60 mensen waren op deze avond afgekomen. Na een welkomstwoord van Helen Kleijweg sprak Hans Vlaanderen over het afgelopen jaar en bedankte hij de vrijwilligers en initiatiefnemers van deze evenementen.
Vervolgens werd vooruit gekeken en werd door de familie Tetteroo nog een lied ten gehore gebracht over Montmartre en het Julianaplein. Daarna volgde een echte Citaslow film van Rob Keijzer over het dagelijks leven op de boerderij van Jan en Jos Kleyweg, waarbij een hoofdrol was weggelegd voor de broers Ammerlaan. Een paar foto’s kun je zien door hier te klikken.